3 powody, dla których nigdy nie należy używać oleju silnikowego z pęcherzykami powietrza na powierzchni

Kierowca używający bagnetu może wykryć pęcherzyki powietrza na powierzchni oleju silnikowego wlanego do silnika. Może być kilka powodów, dla których zmienił on swoją konsystencję i stał się pienisty: obniżenie ciśnienia w układzie chłodzenia jednostki napędowej, kondensacja i jednoczesne stosowanie niekompatybilnych olejów. W każdym razie piana na powierzchni nie jest normą, a użycie produktu niskiej jakości spowoduje szereg negatywnych konsekwencji.

Szybkość rozpraszania energii cieplnej jest zmniejszona

Spieniona emulsja silnikowa ma obniżony współczynnik lepkości. Zmiana tego parametru prowadzi do zmniejszenia efektywności rozpraszania energii cieplnej.

Gdy zmieniają się właściwości przepływu oleju, gęstnieje on i nie jest w stanie swobodnie krążyć w wąskich kanałach płuczących i cylindrach, co ostatecznie powoduje zatkanie. Zatkanie kanałów skutkuje zmniejszeniem wydajności silnika i jego przegrzaniem.

Chłodzenie silnika jest ograniczone

Emulsja z pęcherzykami powietrza traci swoje pierwotne właściwości przewodzenia ciepła ze względu na różnicę gęstości między pęcherzykami a bazą olejową. Zmiana tych właściwości prowadzi do zmniejszenia stopnia chłodzenia elementów silnika.

Konsekwencją niedostatecznego chłodzenia jest przegrzanie jednostki napędowej, deformacja podzespołów pojazdu i awaria mechanizmów. Istnieje również ryzyko wstrząsu hydraulicznego.

Tym samym, ograniczenie funkcji chłodzenia oleju znacznie skraca żywotność silnika spalinowego i staje się powodem do zorganizowania jego remontu.

Zwiększa się tarcie części silnika

Głównym zadaniem oleju jest smarowanie ruchomych części samochodu, a w konsekwencji zwiększenie ich odporności na zużycie. Jeśli środek smarny traci swoje jednorodne właściwości z powodu zmian w strukturze i nie może przeniknąć do kanałów o małym przekroju, prowadzi to do zwiększonego tarcia elementów samochodowych. Powoduje to naturalne zużywanie się części układu napędowego.

W rezultacie konieczne będzie przywrócenie poszczególnych struktur lub wymiana całego silnika, co pociągnie za sobą odpowiednie koszty materiałowe.

Jeśli zauważysz pianę na powierzchni oleju, możesz zrozumieć, że silnik wkrótce ulegnie awarii. Dlatego ważne jest, aby podjąć działania na czas, aby uniknąć awarii.