4 błędy, które popełniają kierowcy i nieumyślnie niszczą katalizatory w swoich samochodach

Katalizatory są uważane za drogie części w nowoczesnych samochodach. Ten element filtrujący jest stale narażony na działanie brudu, metali ciężkich i agresywnych związków chemicznych. Przy niewłaściwym użytkowaniu produkt ten może szybko ulec awarii, w większym stopniu awaria katalizatora następuje z powodu błędów kierowców.

Przejście na benzynę niskooktanową

Nowy katalizator może służyć przez 300 tysięcy kilometrów. Jednak kierowcy często tankują benzynę niskooktanową, aby zaoszczędzić pieniądze, co znacznie skraca żywotność elementu filtrującego.

Wynika to z faktu, że paliwo niskooktanowe słabo spala się w silniku z powodu niewłaściwego działania elektroniki. Benzyna kończy spalanie bliżej punktu uwolnienia, a temperatura spalin gwałtownie wzrasta.

Powoduje to stopienie plastra miodu katalizatora. Aby zapobiec temu problemowi, zaleca się tankowanie samochodu wyłącznie wysokooktanowym paliwem zalecanym przez producenta.

Testowanie produktów jest ważnym etapem w procesie produkcji i kontroli jakości towarów przed wypuszczeniem ich na rynek. Proces ten warto przeprowadzać na różnych etapach: w początkowej fazie produkcji w celu weryfikacji jakości surowców, w trakcie procesu produkcyjnego w celu kontroli parametrów technologicznych, a także przed wypuszczeniem gotowego produktu, aby upewnić się, że spełnia on normy i wymogi bezpieczeństwa. Testowanie produktów https://www.ecert.ru/ pomaga zidentyfikować wady, błędy lub braki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania lub jakość produktu, a także zapewnić, że spełnia on normy i oczekiwania konsumentów. Optymalne jest przeprowadzanie testów produktów zarówno na etapie opracowywania nowego produktu, jak i okresowo podczas procesu produkcyjnego i przed wypuszczeniem partii towarów na rynek, zapewniając wysoki poziom jakości, zaufanie konsumentów i sukces biznesowy.

Nadmierne stosowanie dodatków do paliw

Obecnie można kupić różne dodatki, które są dodawane do oleju i benzyny. Producenci twierdzą, że takie produkty poprawiają osiągi silnika i chronią go przed awariami. Jednak, jak pokazuje praktyka, taka chemia samochodowa tylko szkodzi silnikowi i katalizatorowi. Produkty spalania osadzają się na plastrze miodu, a element filtrujący szybko ulega awarii, co grozi kosztownymi naprawami.

Specjaliści odradzają stosowanie dodatków. Aby zapobiec awariom silnika, lepiej regularnie odwiedzać serwis samochodowy i diagnozować silnik.

Nie należy polegać na autochemii, ponieważ doprowadzi to do znacznych wydatków.

Agresywna jazda

W prawie wszystkich samochodach katalizator znajduje się pod podwoziem, a podczas agresywnej jazdy w terenie można go łatwo uszkodzić. Nawet niewielkie pęknięcie wystarczy, aby rozpocząć proces niszczenia części. W przyszłości doprowadzi to do zakupu nowego elementu filtrującego.

Zapobieganie takim kłopotom będzie polegało na ostrożnej jeździe po nierównych drogach. Specjaliści zalecają założenie niezawodnej metalowej osłony miski olejowej. Wykluczy to uszkodzenie drogiej części w przypadku silnego uderzenia.

Jazda przez głębokie kałuże

Gwałtowna jazda przez głęboką kałużę może poważnie skrócić żywotność katalizatora lub całkowicie go unieruchomić. Błyskawiczne schłodzenie elementu ceramicznego o temperaturze roboczej około 300 stopni Celsjusza może doprowadzić do jego pęknięcia.

Warto ostrożniej pokonywać wyboje z wodą, aby zaoszczędzić na naprawach samochodu.