Analiza stopnia zatrucia alkoholem: czym jest alkomat i jak go używać

Wielu kierowców u progu krótkich podróży z domu do sklepu czy z domu do garażu uznaje za dopuszczalne, by w chwili słabości przewrócić np. szklankę piwa. Dlatego widząc na horyzoncie funkcjonariuszy policji drogowej martwią się, że będą musieli poddać się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Czym jednak różni się alkometr od alkomatu, jaka jest zasada działania tych urządzeń i czy można je traktować zamiennie? Aby uniknąć nieporozumień, konieczne jest wyznaczenie wyraźnej granicy oddzielającej jedno pojęcie od drugiego.

Co to jest alkomat?

Od razu należy powiedzieć, że zarówno alkometr, jak i alkomat są urządzeniami przeznaczonymi do analizy krwi i określania w niej poziomu zawartości alkoholu. Jednak pomimo podobieństwa w przeznaczeniu, różnica pomiędzy tymi urządzeniami polega na ich parametrach technicznych.

Na zdjęciu alkomat

I tak, alkomaty przeznaczone są do użytku domowego. Z reguły kupują je kierowcy, którym trudno obejść się bez samokontroli i którzy wolą się zaasekurować i samodzielnie sprawdzić, czy mogą wsiąść za kierownicę po wcześniejszym samodzielnym spacerze, lub chcący się upewnić, że dorosłe dziecko może wziąć samochód na własny użytek. Alkomaty domowe są bardzo praktyczne ze względu na swoją kompaktowość i łatwość obsługi. Ponadto takie urządzenie jest dość przystępne cenowo i pozwala mierzyć poziom alkoholu we krwi kilka razy dziennie.

Aby uniknąć zakupu podróbki, należy pamiętać, że alkomat domowy posiada certyfikat potwierdzający odpowiednią jakość produktu. Jednak ze względu na fakt, że takie domowe urządzenie nie jest w stanie podać niezwykle dokładnych wyników analizy, jego odczyty nie mogą być wykorzystane do oficjalnego potwierdzenia, ile ppm alkoholu znajdowało się we krwi w danym momencie.

Co to jest alkomat?

Z kolei odczyty alkometru mogą być wykorzystane przez inspektorów policji drogowej do potwierdzenia lub zaprzeczenia, że kierowca był pod wpływem alkoholu. Urządzenia te mogą wytrzymać obciążenie do 300 testów dziennie. Są one często wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach do monitorowania stanu pracowników lub w ośrodkach medycznych do badania pacjentów.

Na zdjęciu alkomatu

Błąd alkomatu, który jest produkowany wyłącznie do celów profesjonalnych, wynosi nie więcej niż 0,01 ppm. Dodatkowo takie urządzenie może, na życzenie użytkownika, przesyłać wyniki analizy na wybraną drukarkę z możliwością ich późniejszego wydruku. Żaden profesjonalny alkomat nie może być używany, dopóki nie przejdzie odpowiednich testów i nie zostanie oznaczony certyfikatem jakości. Obecnie istnieje oficjalna lista rekomendowanych marek alkometrów dla organizacji.

Certyfikacja, której poddawane są alkomaty, ma na celu sprawdzenie zdolności urządzenia do pracy w niekorzystnych warunkach pogodowych i w trybie wysokiej intensywności. Testy przeprowadzane są zazwyczaj zarówno w gorącej, jak i zimnej pogodzie, a nawet przy silnych zmianach ciśnienia atmosferycznego.

Postawmy kropkę nad «i» i krzyżyk na «t

Po uporządkowaniu definicji i zakresu zastosowania takich urządzeń jak alkomat i alkomat, można z pełną świadomością sytuacji stwierdzić, że oba te urządzenia pełnią tę samą funkcję — określają poziom alkoholu we krwi kierowcy samochodu. Teraz całkiem logiczne byłoby zrozumienie, jak korzystać z alkometru. Aby przeanalizować stopień upojenia alkoholowego, wystarczy mocno dmuchnąć w ustnik dołączony do urządzenia. Już po kilku sekundach będziesz mógł odczytać wyniki analizy i zdecydować, czy podróżowanie jest opcją.

Jak korzystać z alkomatów i alkomatów?

Korzystając z urządzeń do określania poziomu alkoholu we krwi, należy przestrzegać kilku prostych zasad:

  1. Po pierwsze, palący kierowcy będą musieli trochę poczekać przed przystąpieniem do testu. Ważne jest, aby od ostatniego wypalonego papierosa minęło co najmniej 5-10 minut.
  2. Po drugie, bezpośrednio przed samym testem nie zaleca się przyjmowania leków zawierających alkohol. Jeśli tak, należy odczekać 15-20 minut i wypłukać usta.

Warto również pamiętać, że lotne związki benzyny, parafiny, acetonu, a nawet spalin samochodowych mogą wpływać na wyniki testu.