Czy można wyrejestrować samochód w innym regionie?

Czy można wyrejestrować samochód w innym mieście — oczywiście, że tak. Nowoczesne ustawodawstwo przewiduje tak ważną funkcję, jak wyrejestrowanie samochodu, gdy jest on używany lub gdy właściciel przenosi się do innego regionu. Kierownictwo GIBDD regularnie stara się złagodzić warunki rejestracji samochodów, głównie ze względu na pośrednie wsparcie regionu zaangażowanego w zakup i sprzedaż samochodów z przebiegiem. Całkiem niedawno wokół tej kwestii toczyło się wiele dyskusji, większość kierowców nie znała wiarygodnej odpowiedzi na takie pytanie. Jednak teraz wszystko się zmieniło, właściciel samochodu musi mieć wszystkie niezbędne dokumenty i półtorej godziny wolnego czasu. Proces ponownej rejestracji odbywa się dość szybko i niedrogo.

Wyrejestrowanie samochodu

Przejdźmy do projektu ustawy

Ci, którzy muszą wykonać takie manipulacje w swoim samochodzie, w szczególności rejestrację lub wyrejestrowanie, powinni kierować się nie radami znajomych kierowców-amatorów, ale prawem — jedyną prawdziwą prawdą kapitałową, która jest taka sama dla wszystkich właścicieli pojazdów. Z pełną treścią ustawy można zapoznać się czytając rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej, wydane w najnowszej wersji w pierwszej połowie 2011 roku. Dokument opisuje wszystkie zmiany wprowadzone do aktów prawnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Stąd można dowiedzieć się o zasadach usuwania samochodu w jednym mieście z jego późniejszą rejestracją w innym regionie. Wszystkie informacje opisane poniżej pochodzą z tego zarządzenia.

Tak więc powodów, dla których konieczne jest wyrejestrowanie samochodu w innym regionie, może być kilka, najczęściej:

  • właściciel samochodu jest obywatelem Rosji, przeprowadza się do innego miasta na pobyt stały;
  • samochód został zakupiony od właściciela, który mieszka w innej miejscowości;
  • samochód musi być zarejestrowany na osobę posiadającą status uchodźcy lub przesiedleńca.

Zajmijmy się wszystkimi możliwymi wariantami osobno.

Pierwszy przypadek wymaga od właściciela samochodu odnowienia istniejącej rejestracji. Można to zrobić pod adresem nowego miejsca zamieszkania. W tej sytuacji jest jeden pozytywny moment: w mieście, w którym samochód był wcześniej zarejestrowany, nie trzeba go wyrejestrowywać. Właściciel pojazdu musi odwiedzić lokalną policję drogową w miejscowości, do której niedawno się przeprowadził, i dokonać ponownej rejestracji.

Druga sytuacja przewiduje podobne działania ze strony nabywcy samochodu. Osoba, która kupiła samochód, nie potrzebuje praktycznie niczego od byłego właściciela. W celu ponownej rejestracji należy zwrócić się do policji drogowej w mieście, w którym dokonano zakupu.

Jeśli chodzi o uchodźców i migrantów, których liczba rośnie każdego dnia, zapewnia się im rejestrację mienia ruchomego w wydziale w ich obecnym miejscu zamieszkania.

Złożenie wniosku do policji drogowej

Lista dokumentów wymaganych do ponownej rejestracji

Tak więc, tutaj wszystko jest czysto indywidualne i zależy również od przypadku, dla którego konieczne jest ponowne zarejestrowanie dokumentów i samochodu.

Jeśli konieczne jest wyrejestrowanie samochodu w innym regionie, wymagane będą następujące dokumenty:

  • wniosek o zmianę rejestracji samochodu (właściciel pojazdu musi zgłosić się do policji drogowej);
  • dokument lub praktyczny dowód, że samochód jest w dobrym stanie technicznym. Aby uzyskać ponowną rejestrację, będziesz musiał przedstawić samochód bezpośrednio inspektoratowi do kontroli lub dołączyć do wniosku zaświadczenie o przeglądzie technicznym, które poświadcza sprawność samochodu;
  • Paszport właściciela pojazdu i paszport techniczny samochodu;
  • dokumenty, w których potwierdzony jest właściciel samochodu;
  • Ubezpieczenie OC;
  • poprzedni dowód rejestracyjny.

Oczywiście, jeszcze przed wizytą w lokalnej policji drogowej, konieczne będzie uiszczenie podatku przewidzianego za uzyskanie nowego dowodu rejestracyjnego. Jeśli samochód zmieni właściciela, konieczne będzie wprowadzenie pewnych zmian w paszporcie technicznym pojazdu i innych dokumentach rejestracyjnych, i to właśnie za nie zostanie naliczona opłata. Pokwitowanie otrzymane w oddziale banku należy zachować do czasu wizyty na przeglądzie, w przeciwnym razie nie będzie można wyrejestrować samochodu. Pokwitowanie potwierdzające płatność powinno być dowodem bezpłatnych tablic rejestracyjnych.

Nawiasem mówiąc, ustawodawstwo jednoznacznie daje odpowiedź na pytanie: czy samochód może zostać wyrejestrowany w innym mieście przez upoważnioną osobę, oczywiście jest to możliwe, jeśli dana osoba prowadzi pojazd, który nie jest jego własnością, z dokumentami dowodowymi samochód może zostać ponownie zarejestrowany bez obecności pierwotnego właściciela.

Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji samochodu

Warto zauważyć, że proces ponownej rejestracji jest nadal kontrowersyjny i niejednoznaczny, trudno jest ignorantowi zebrać wszystkie niezbędne pokwitowania i czeki z płatnościami. Aby nie popełnić błędu i nie wpaść w niezręczną sytuację, lepiej wcześniej pobrać z elektronicznego zasobu policji drogowej określonego regionu wszystkie niezbędne formularze pokwitowań uiszczenia opłat.

Najprostszym wyjściem z takiej sytuacji będzie wstępne wyrejestrowanie samochodu w poprzednim miejscu zamieszkania. Po przeprowadzce do nowego miejsca zamieszkania właściciel pojazdu, który będzie posiadał numery tranzytowe, będzie mógł szybko i sprawnie ponownie zarejestrować swoją własność.

Rejestracja w innym mieście

Wyrejestrowanie samochodu w innym regionie jest podobną sytuacją, jedyną różnicą jest były właściciel. Jeszcze kilka lat temu usługa ta nie była dostępna dla obywateli Rosji, ale teraz możliwe jest ponowne zarejestrowanie samochodu w innej miejscowości, ale tylko wtedy, gdy właściciel nie wyjeżdża do innego regionu Rosji.

Jest to konieczne przede wszystkim dla tych, którzy na przykład przeprowadzają się do sąsiedniego miasta z powodu pracy. Osoba nie rejestruje się w nowej miejscowości, a jedynie dokonuje rejestracji tymczasowej. A w celu ponownej rejestracji samochodu nie musi jeździć tam iz powrotem między miastami, wszystko można zrobić pod nowym adresem. Jednak mieszkańcy Moskwy nie będą mogli skorzystać z takiej możliwości.

Kontrola samochodu w takiej sytuacji może nieco zdezorientować właściciela. Inspektorzy często wysyłają do badania samochody, które wymagają ponownej rejestracji. Dzieje się tak w większości przypadków z powodu możliwej manipulacji, podejrzenia kradzieży lub wcześniejszej rejestracji tablic rejestracyjnych z naruszeniem prawa. Jeśli samochód zostanie wysłany do dalszego szczegółowego badania, właściciel ma prawo zażądać uzasadnionego wyjaśnienia przedstawionego w dokumentacji.

Wnioski

Osoba, która jest zainteresowana tym, czy możliwe jest wyrejestrowanie samochodu w innym regionie, powinna wiedzieć, co jest napisane w projekcie ustawy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w tym zakresie: najprawdopodobniej właściciel będzie mógł szybko ponownie zarejestrować pojazd, jednak musi mieć niezbędne dokumenty i adres inspektoratu, w którym samochód jest obecnie zarejestrowany. Po uiszczeniu wszystkich opłat państwowych, funkcjonariusz policji drogowej dokładnie sprawdza cały samochód, nie zapominając o jednostce napędowej. Pozytywny wynik kontroli potwierdzany jest pismem o możliwości usunięcia pojazdu. Dokument ten jest wysyłany do szefa regionalnej policji drogowej, w której samochód został zarejestrowany. W tym czasie, dopóki nie nadejdzie wynik potwierdzenia ewentualnej ponownej rejestracji, właściciel samochodu może nadal korzystać ze swojej własności, podczas gdy zebrane dokumenty pozostają w rękach kierowcy.