Mobilne laboratorium elektryczne

Mobilne laboratorium elektryczne

W trakcie eksploatacji podstacji elektrycznych, linii przesyłowych i różnych instalacji istnieje potrzeba stałej konserwacji. Wymaga to organizacji testów, pomiarów i innych działań.

Do sprawdzenia działania sieci elektrycznej można wykorzystać różne urządzenia. Najskuteczniejszym obecnie rozwiązaniem jest mobilne laboratorium elektryczne, które umożliwia wykonywanie szeregu prac pomiarowych i innych. Główną zaletą tego laboratorium jest jego mobilność, która pozwala na przeprowadzenie szeregu prac w dowolnym miejscu.

Przeznaczenie mobilnych laboratoriów elektrycznych

Mobilne laboratoria elektryczne należy rozumieć jako zestaw urządzeń zainstalowanych na bazie pojazdu. Przykładowo może to być ETL ULTRA 100 przeznaczone do konserwacji linii energetycznych 10-20 kV. Główna funkcjonalność laboratorium zapewnia progowanie uszkodzonej izolacji, testowanie linii kablowych, utrwalanie prądu wyjściowego, testowanie podwyższonego napięcia przemiennego itp. Na stronie https://ruscontrol.com/rc-projects/peredvizhnaya-elektrolaboratoriya można zapoznać się z funkcjonalnością, wyposażeniem i charakterystyką techniczną mobilnego laboratorium.

W ten sposób jednostka mobilna znacznie upraszcza konserwację podstacji, instalacji elektrycznych i linii energetycznych, zwłaszcza w miejscach, do których nie mogą dotrzeć ciężarówki. Rozważane laboratoria pozwalają na przeprowadzenie zestawu działań, eliminując w ten sposób ewentualne przerwy w dostawie prądu. Wyposażenie zależy od wykonywanych zadań. Jednak w podstawowej konfiguracji laboratoria elektryczne na kółkach umożliwiają:

  • testowanie izolacji;
  • określenie poziomu strat;
  • przepalić izolację;
  • zlokalizować uszkodzone odcinki linii wysokiego napięcia;
  • wykonywanie różnego rodzaju pomiarów niskiego napięcia.