W jakich przypadkach osoba, która zdecyduje się nie płacić podatku transportowego, może trafić do więzienia?

Wszyscy właściciele pojazdów muszą płacić podatek raz w roku. Jego wysokość zależy od regionu zamieszkania właściciela, pojemności silnika, wartości samochodu i innych czynników.

Za niezapłacenie należności grożą różne rodzaje odpowiedzialności: od administracyjnej po karną. Eksperci powiedzieli nam, w jakich przypadkach niezapłacenie podatku transportowego grozi więzieniem.

Kary

Jeśli właściciel nie dokonał płatności w terminie określonym przez służby podatkowe, następnego dnia zaczynają być naliczane kary. Jest to kwota, która jest tworzona na podstawie kilku wskaźników: kwoty podatku, liczby dni opóźnienia, odsetek i innych.

Co do zasady, płatności należy dokonać przed 1 grudnia bieżącego roku.

W przypadku nagromadzenia dużego długu właściciel może zostać zmuszony do jego przymusowej spłaty. Na przykład poprzez zajęcie kont bankowych lub konfiskatę mienia.

Kara

Jeśli podatnik popełni błąd w płatności lub przekaże do urzędu nieprawidłowe dane, może zostać ukarany grzywną.

Jeśli błąd został popełniony nieumyślnie (na przykład błędne informacje o samochodzie), grzywna wyniesie 20% kwoty należnego podatku.

Jeśli właściciel celowo wskazał błędne dane (na przykład zaniżył informacje o pojemności silnika samochodu, aby zapłacić mniej), będzie musiał zapłacić 40% kwoty.

Obowiązkowa windykacja sądowa

Duże długi z tytułu podatku transportowego są obarczone przymusową windykacją sądową.

Służba podatkowa składa pozew w sądzie przeciwko uporczywemu dłużnikowi i w ciągu 1-2 miesięcy ma prawo do ściągnięcia długu.

Jeśli dłużnik ma otwarte rachunki bankowe, pieniądze mogą zostać z nich pobrane bez zgody posiadacza. Zdarzają się przypadki, gdy pieniądze zostały pobrane z kont bliskich krewnych dłużnika.

Jeśli nie ma rachunków, organy podatkowe mogą zająć majątek dłużnika, czy to samochód, czy nieruchomość. Następnie nieruchomość jest sprzedawana, a wpływy są wykorzystywane do spłaty długu. Zazwyczaj samochód, za który właściciel nie zapłacił podatku, podlega aresztowaniu.

Jeśli kwota długu przekracza 30 000 rubli, może zostać zastosowany zakaz podróżowania za granicę. Warto zauważyć, że dłużnicy często dowiadują się o zakazie już na lotnisku.

Czasami stosuje się sankcję ograniczenia czynności rejestracyjnych. Na przykład dłużnik nie będzie mógł zarejestrować żadnej nieruchomości na swoje nazwisko lub zawrzeć związku małżeńskiego.

Odpowiedzialność karna

Za długi w podatku transportowym może grozić odpowiedzialność karna — pozbawienie wolności do roku.

Jest to możliwe, jeśli właściciel pojazdu uchylał się od płacenia podatku — na przykład celowo nie złożył deklaracji.

Nawiasem mówiąc, podanie świadomie nieprawdziwych informacji w deklaracji podatkowej również może grozić karą pozbawienia wolności. Niebezpieczeństwo takiej kary pojawia się jednak tylko wtedy, gdy w ciągu trzech lat powstało zadłużenie przekraczające 900 000 rubli.

W takich sytuacjach urząd skarbowy pozywa dłużnika, który otrzymuje wezwanie na rozprawę. Pozwany musi stawić się na rozprawie i wyjaśnić powody, dla których uchyla się od zapłaty. Jeśli dłużnik nie stawi się w sądzie, orzeczenie jest zwykle wydawane na korzyść urzędu skarbowego.