Wszystkie subtelności odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży samochodu

Zakup samochodu to niezwykle odpowiedzialna i ważna sprawa w życiu każdego człowieka. Czasami jednak okoliczności są takie, że transakcja przestaje satysfakcjonować którąkolwiek ze stron i wymaga anulowania umowy sprzedaży samochodu. W przypadku tego rodzaju operacji istnieje wiele sposobów i należy je szczegółowo przeanalizować. Poniżej poruszymy każdą z opcji i pomożemy podjąć decyzję o rozwiązaniu problemu osobie, która znalazła się w tak trudnej i nieprzyjemnej sytuacji.

Odstąpienie od umowy

Szczegóły rozwiązania umowy między osobami fizycznymi

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży samochodu jest często wymagane w transakcjach między osobami fizycznymi, gdy używany samochód jest sprzedawany i kupowany. Procedura różni się jednak w zależności od tego, kto wyraził chęć rozwiązania umowy. Inicjatywa może być wysunięta przez jedną ze stron lub za obopólną zgodą. Teraz szczegółowo o każdej z opcji.

Jak rozwiązać umowę z inicjatywy kupującego?

Kupując używany samochód, nie można być go całkowicie pewnym, ponieważ często wszystko okazuje się tak, że kupujący nie jest zadowolony z zakupionego pojazdu i chce go zwrócić sprzedawcy. Zwykle dzieje się tak z powodu odkrycia ukrytych wad, które stały się niemiłą niespodzianką dla nowego właściciela. Sprzedawcy bez skrupułów mogą nie informować o niektórych wadach samochodu, przemilczać wypadki z jego udziałem z przeszłości i kosztem tego zawyżać cenę. Niezwykle trudno jest je zauważyć gołym okiem podczas pobieżnych oględzin przed zakupem bez specjalnych narzędzi. Dlatego nowy właściciel kupuje samochód niczego nie podejrzewając, jeździ nim bezproblemowo przez krótki czas, a potem zaczynają się pojawiać te właśnie ukryte usterki, które najprawdopodobniej trzeba będzie usunąć za «okrągłą» sumkę.

W takiej sytuacji kupujący chce rozwiązać umowę sprzedaży i zwrócić samochód poprzedniemu właścicielowi, otrzymując w zamian zwrot pieniędzy. Jednak wszystkie pułapki w takich okolicznościach są odkrywane przez kupującego i w tym przypadku prawo nie jest po jego stronie. Słynna ustawa «O ochronie praw konsumentów» ma zastosowanie tylko wtedy, gdy sporna sytuacja powstała między osobą fizyczną a osobą prawną. Nowy właściciel niefortunnego «wraku» będzie musiał zadowolić się jedynie art. 450 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej, który stanowi, że odstąpienie od umowy sprzedaży samochodu jest dopuszczalne tylko w przypadku całkowitej odmowy jej wykonania przez którąkolwiek ze stron lub za obopólną zgodą osób fizycznych.

Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej

Sprzedawca, który oszukał nowego właściciela, najprawdopodobniej nie będzie chciał się z nim spotkać i oddać pieniędzy. Dlatego przy zakupie używanego samochodu należy zachować szczególną ostrożność i nie oszczędzać na diagnostyce. Jak to mówią, skąpiec płaci dwa razy.

Jak rozwiązać umowę za porozumieniem stron?

Jeśli kupujący jest niezadowolony z zakupu samochodu z wielu powodów, ma pełne prawo zażądać od osoby, która sprzedała mu taki pojazd, pełnego zwrotu zapłaconych pieniędzy, wskazując stronie sprzedającej wszystkie wady i usterki. W przypadku szczęśliwego zbiegu okoliczności i zgody nieczystego sprzedawcy, konieczne jest sformalizowanie rozwiązania umowy na piśmie. Z możliwości tej należy bezwzględnie skorzystać, nawet jeśli jest się pewnym odmowy oszusta.

Jeśli sprzedawca odmawia zwrotu pieniędzy i nie kontaktuje się, kupujący powinien wysłać mu list z następującymi wymaganiami:

Wzajemna zgoda

  • Po pierwsze, należy wymienić wszystkie wady samochodu;
  • Po drugie, zażądać od sprzedającego zwrotu zapłaconej kwoty i zerwać umowę;
  • Po trzecie, powiadomić go o możliwości odwołania się do sądu w przypadku niespełnienia dwóch poprzednich punktów.

Za pomocą listu poleconego taka lista roszczeń jest wysyłana na adres sprzedawcy. Jeśli zostaną one zignorowane przez stronę sprzedającą, kupujący może osiągnąć swoje w sądzie.

Jak można unieważnić umowę na drodze sądowej?

Gdy nie jest możliwe «polubowne załatwienie sprawy», konieczne jest zwrócenie się o pomoc do sądu w celu spełnienia nałożonych warunków. O miejscu postępowania decyduje miejsce zamieszkania sprzedawcy, jeśli umowa nie określa innego adresu. Aby wszystko przebiegło sprawnie i zagrało na Twoją korzyść, przed złożeniem pozwu należy zawiadomić go o rozpoczęciu procesu, przesyłając kopię tego pisma. Oprócz pozwu powód musi potwierdzić uiszczenie opłaty sądowej, przedłożyć poświadczoną notarialnie kopię umowy. Konieczne jest również zapoznanie sądu z dowodem przekazania pozwanemu odpisów pozwu i pozwów.

Składając reklamację, należy szczegółowo opisać problem. Ważne jest, aby określić okres użytkowania samochodu przez sprzedawcę, wymienić wszystkie główne wady i usterki oraz podać rzeczywistą wysokość szkody spowodowanej przez drugą stronę. W części pozwu, powołując się na treść szeregu artykułów Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej, należy zwrócić się o rozwiązanie umowy i zmusić pozwanego do zwrotu kwoty równej kosztowi samochodu i wyrządzonej szkody. Do tego wszystkiego sprzedawca będzie musiał zapłacić koszty sądowe. W trakcie postępowania sądowego konieczne jest złożenie wniosku o specjalną niezależną ekspertyzę techniczną, po której zostanie ustalona dokładna wysokość szkody, a co najważniejsze, przez kogo i kiedy szkoda została spowodowana, a także stopień jej wpływu na właściwości jezdne samochodu. Z uwagi na wyznaczenie tego badania przez sąd, powód nie jest zobowiązany do jego opłacenia. Wszystkie koszty procesu pokrywa przegrany. Często to właśnie ta ekspertyza stawia sprawę w sądzie, a powód ją wygrywa.

Decyzja sądu

Jak rozwiązać umowę z inicjatywy sprzedawcy?

Rzadziej zdarzają się sytuacje, w których sprzedający chce rozwiązać umowę. Dzieje się tak głównie z powodu nieuregulowania przez kupującego wartości samochodu lub częściowej zapłaty.

Proces jest bardzo podobny do anulowania umowy kupna-sprzedaży samochodu ze strony kupującego, ale ma swoje własne subtelności. Po pierwsze, na adres nowego właściciela wysyłane jest pismo z wymogami rozwiązania umowy i zwrotu samochodu zgodnie z art. 439 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej. Jeśli są one ignorowane przez kupującego przez miesiąc, możesz bezpiecznie złożyć pozew przeciwko kupującemu z poprzednimi roszczeniami. Procedura i zestaw niezbędnych dokumentów są takie same jak w postępowaniu z inicjatywy drugiej strony.

Jak zerwać umowę z dealerem samochodowym i odzyskać pieniądze?

Przypadki odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży samochodu zdarzają się nie tylko przy sprzedaży samochodu używanego z wieloma ukrytymi wadami i nieznaną historią. Czasami poważne problemy mogą pojawić się przy zakupie nowego samochodu w salonie samochodowym. Dzieje się tak z wielu powodów. Na przykład sprzedawcy podsunęli samochód w gorszej konfiguracji lub z innym silnikiem, kolor jest inny niż chciał klient. Ale nie to jest najgorsze. Nawet w nowym samochodzie można znaleźć usterki lub wady fabryczne, których nie da się wyeliminować lub ich usunięcie będzie bardzo kosztowne. W takim przypadku osoba, która kupiła wadliwy samochód, powinna również zgłosić się do dealera samochodowego i odzyskać swoje pieniądze. Czasami sprzedawcy w salonach w pogoni za zyskiem są bezprecedensowo bezczelni i sprzedają samochody, które są zastawione w banku. W związku z tym właściciel samochodu, który kupił go dla siebie, nie będzie pełnoprawnym właścicielem.

Zakup samochodu w salonie samochodowym

Oczywiście pierwszą rzeczą, jaką powinien zrobić oszukany klient, jest skontaktowanie się z dealerem samochodowym na piśmie i próba rozwiązania problemu bez uciekania się do debat sądowych. Po pierwsze, powinieneś powiadomić sprzedawcę o swoim niezadowoleniu z jego produktów, wysyłając list polecony, w którym wymienisz wszystkie wady samochodu i swoje roszczenia. Pamiętaj, aby w liście zażądać zwrotu pełnej wartości zakupionego samochodu. W przeciwieństwie do poprzednich sytuacji, tutaj konsument ma przewagę w postaci ustawy «O ochronie praw konsumentów». Ale najprawdopodobniej salon nie pójdzie na ustępstwa wobec klienta z pewnych powodów. Ponieważ większość salonów samochodowych ma dość duży sztab dobrych prawników, którzy nie pozwolą, aby sprawa obróciła się przeciwko dealerowi, nie powinni obawiać się sądu. W związku z tym, jeśli nie boją się sądu, jest mało prawdopodobne, że rozwiążą tę kwestię z właścicielem samochodu «polubownie». Dlatego odzyskanie pieniędzy od takich pozbawionych skrupułów sprzedawców jest niezwykle problematyczne.

Ale w żadnym wypadku nie powinieneś się poddawać, oddając dużo swoich pieniędzy oszustom. Kupujący ma pełne prawo do złożenia pozwu i żądania zapłaty wszystkich szkód. Procedura nie różni się od schematów opisanych w poprzednich sekcjach. Jednak głównym atutem jest tutaj ustawa «O ochronie praw konsumentów». Należy między innymi udowodnić, że samochód jest zastawiony. Można to zrobić, uzyskując certyfikat ze specjalistycznej bazy danych, w której takie samochody są wymienione.

Ustawa o ochronie praw konsumentów

Jeśli wady ukryte zostaną wykryte podczas procesu, powód musi zażądać specjalnej ekspertyzy, aby potwierdzić ich istnienie. Wszystko jest podobne do procedury podczas procesu między sprzedawcą a kupującym jako osobami fizycznymi.

Jeśli klient odkryje rozbieżność między konfiguracją lub układem napędowym w nowo zakupionym samochodzie z tymi, które zamówił i wskazał w umowie, to aby udowodnić w sądzie swoją rację, można udowodnić za pomocą dokumentów, które mogą potwierdzić pierwotny rodzaj zamówienia. Sąd w większości przypadków staje po stronie kupującego oszukanego przez salon samochodowy, gdy dane w dokumentach są sprzeczne z treścią zakupu.

Jak nie doprowadzić do sytuacji odstąpienia od umowy?

Aby uniknąć niepotrzebnych problemów, straty dużej ilości czasu i nerwów, nie należy doprowadzać sprawy do rozwiązania umowy i postępowania sądowego. Po prostu, kupując samochód, trzeba zwracać uwagę na wszystkie szczegóły i nie pozwolić sprzedającemu lub kupującemu oszukać samych siebie.

Dokładne przestudiowanie umowy

  • Po pierwsze, nie oszczędzaj na diagnostyce kupowanego samochodu i zarezerwuj przegląd w warsztacie samochodowym;
  • Po drugie, należy dowiedzieć się w Państwowej Inspekcji Samochodowej, czy pojazd nie figuruje jako skradziony i czy nie ma ograniczeń w rejestracji. Obowiązkowe jest sprawdzenie specjalnych numerów identyfikacyjnych na nadwoziu i podwoziu;
  • Po trzecie, dowiedz się, czy samochód jest zastawiony bankowi lub komukolwiek innemu. Sprawdź wszystkie dokumenty związane z samochodem;
  • Po czwarte, starannie sporządzić umowę, biorąc pod uwagę wszystkie szczegóły i nie zapomnieć o zapisaniu w niej klauzul dotyczących odpowiedzialności stron w przypadku niespełnienia warunków.

Lepiej jest poświęcić trochę więcej czasu i spełnić wszystkie te punkty, niż udać się do sądu, aby rozwiązać umowę sprzedaży samochodu i spróbować odzyskać swoje pieniądze.