Zakaz ruchu prawostronnego w Federacji Rosyjskiej: wierzyć czy nie wierzyć?

Jeszcze na początku 2015 r. z ust ludzi popłynął temat ostatecznego i nieodwołalnego zakazu stosowania kierownicy po prawej stronie w Rosji. W konsekwencji na giełdach samochodowych wzrosła podaż pojazdów japońskiego przemysłu samochodowego — właściciele samochodów z kierownicą po prawej stronie jeden po drugim zaczęli pozbywać się ze swoich garaży nietypowych dla rosyjskich autostrad samochodów. Za ich przykładem poszli również kierowcy z sąsiednich krajów — Kazachstanu, Białorusi — którzy bali się zignorować przepisy techniczne. Plotki głosiły, że niemożliwe będzie usunięcie lub zarejestrowanie samochodów z kierownicą po prawej stronie.

Samochód z kierownicą po prawej stronie

Jak prawdziwe są te pogłoski i co mówią nam nowe przepisy Unii Celnej?

Dowiedzmy się więc, czy jazda z kierownicą po prawej stronie została ostatecznie zakazana, czy też nadal istnieją pewne niuanse w tej sprawie? W rozwiązaniu tak ekscytującego i znaczącego pytania pomogą nam przepisy techniczne, które stanowią, że:

  • Zakaz ruchu prawostronnego w pojazdach dotyczy takich państw jak Białoruś i Kazachstan;
  • w Federacji Rosyjskiej korzystanie z pojazdów z kierownicą po prawej stronie jest zabronione tylko w kategoriach M2 i M3.

Zasadniczo wszystko jest mniej więcej jasne i dostępne dzięki pierwszej pozycji rozporządzenia. Jeśli jesteś właścicielem samochodu z kierownicą po prawej stronie i planujesz jeździć nim na Białorusi lub w Kazachstanie, powinieneś być przygotowany na problematyczne sytuacje, które mogą przysporzyć Ci wielu kłopotów. Zasadniczo wewnętrzne akty prawne w Kazachstanie od dawna zakazują prowadzenia samochodów z kierownicą po prawej stronie, a zatem jest dość oczywiste, że prowadzenie takiego transportu oznacza łamanie prawa.

Samochód M3

O zakazie niestandardowej kierownicy w Rosji

Jeśli chodzi o zakaz jazdy z kierownicą po prawej stronie w Rosji, istnieją pewne poprawki, które należy wprowadzić do tego stwierdzenia, aby było ono jak najbardziej dokładne. Tak się bowiem składa, że zgodnie z zapisem regulaminu technicznego, tabu nałożone jest na pojazdy z kierownicą po prawej stronie, które należą do kategorii M2. Innymi słowy, na terytorium Federacji Rosyjskiej niemożliwe jest korzystanie ze środków transportu zawierających więcej niż osiem miejsc siedzących, z wyłączeniem siedzenia kierowcy, a także których masa nie przekracza 5 ton.

Samochód M2

Zakaz jazdy z kierownicą po prawej stronie dotyczy również pojazdów kategorii M3, jeśli masa środka transportu przekracza 5 ton. Z powyższych informacji wynika, że kategoria «wyjęte spod prawa» obejmuje wyłącznie autobusy przeznaczone do przewozu osób, które w poprzedniej gradacji kategorii należały do grupy pojazdów D. W zasadzie taki zakaz wygląda całkiem sensownie, a nawet logicznie, jeśli spojrzymy na niego z punktu widzenia bezpieczeństwa na drodze, bo oczywistym jest, że wysiadanie pasażera z autobusu bezpośrednio na jezdnię jest niebezpieczne i obarczone poważnymi konsekwencjami.

Problem w regionach

Kierowcy z miast położonych w europejskiej części Federacji Rosyjskiej, takich jak na przykład Moskwa czy Sankt Petersburg, praktycznie nie przejmują się tym, czy kierownica po prawej stronie zostanie zakazana, czy też prawo pozostawi ją w spokoju. Wynika to z faktu, że w tej połowie kraju liczba pojazdów z niestandardowym umiejscowieniem kierownicy jest bardzo mała.

Z kolei właściciele samochodów z Syberii, Dalekiego Wschodu i Kamczatki są bardzo zaniepokojeni zbliżającą się groźbą zakazu, ponieważ znacząco wpłynie to na dobrobyt ich portfeli. Używane samochody wyprodukowane w Japonii cieszą się dużym popytem wśród mieszkańców Dalekiego Wschodu. Popularność tych pojazdów tłumaczy się ich ekonomicznością, doskonałą zwrotnością i łatwością znalezienia zepsutych lub zużytych części zamiennych, które dodatkowo są dość przystępne cenowo.

Szkoła z samochodem z kierownicą po prawej stronie

Aby dać wyobrażenie o stopniu, w jakim drogi wschodniego regionu Rosji są wypełnione samochodami z kierownicą po prawej stronie, warto wspomnieć, że w tej części kraju istnieją specjalne szkoły jazdy, w których profesjonalni instruktorzy uczą przyszłych kierowców prowadzenia samochodów z niestandardową pozycją kierownicy. Wiele rodzin w tym regionie posiada jednocześnie kilka używanych samochodów japońskich, ponieważ to właśnie te pojazdy zapełniają większość rynku samochodowego.

Gdzie szukać prawdy?

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe, możemy dojść do całkiem logicznego wniosku, że dla mieszkańców dalekowschodnich regionów Rosji korzystanie z samochodów z niestandardową pozycją kierownicy nie będzie żadnym problemem i mogą oni nadal przemierzać przestrzenie swojej ojczyzny w swoich ekonomicznych i przytulnych samochodach. Nawet właściciele minivanów, w których liczba miejsc pasażerskich nie przekracza 8 sztuk, mogą odetchnąć z ulgą.

Sprzedawać czy nie sprzedawać, oto jest pytanie

Zasadniczo problem kierownicy po prawej stronie został mniej więcej wyjaśniony, przepisy techniczne weszły w życie, a właściciele samochodów z nietradycyjnie umieszczoną kierownicą mogą spać spokojnie. Jednak decyzja przyjęta przez przepisy techniczne Unii Celnej zawiera pewne elementy dotyczące strony rosyjskiej. W związku z tym proponuje się organizowanie spotkań w celu omówienia i zmiany obowiązujących przepisów, a raz w roku aktualizację określonych w nich standardów.

Innymi słowy, w uproszczeniu oznacza to, że strona rosyjska zachowuje prawo do wprowadzania własnych poprawek do treści regulaminu w ciągu najbliższych trzech lat.

Niestety, nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie to będą zmiany i czy będą one stanowić zagrożenie dla właścicieli pojazdów z kierownicą po prawej stronie. Całkiem możliwe, że zakaz importu takich samochodów zostanie przyjęty jeszcze przed 2018 rokiem. Jeśli chodzi o decyzję dotyczącą sprzedaży istniejących środków transportu z nietradycyjnym umiejscowieniem kierownicy, tutaj każdy kierowca będzie musiał działać na własne ryzyko, kierując się jedynie intuicją.