Zostałeś «pomachany» przez policjanta drogowego. Czego się spodziewać

Funkcjonariusze policji drogowej mają prawo zatrzymać samochód, ale nie zawsze skutkuje to mandatem lub karą dla kierowcy. Misją patrolu drogowego jest ochrona życia i mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa na drodze. Kierowca złamie prawo, jeśli nie zatrzyma pojazdu na żądanie inspektorów.

Niczego nie naruszyłeś, a samochód został zatrzymany

Najczęstszym powodem takich sytuacji są rutynowe kontrole pojazdów na autostradzie. Celem może być sprawdzenie samochodu w celu upewnienia się, że apteczka kierowcy jest kompletna lub sprawdzenie użytkowników dróg pod kątem alkoholu.

Nadmierna prędkość jest czynnikiem powodującym poważne wypadki. Zadaniem patrolu jest zmniejszenie liczby wypadków i towarzyszących im ofiar śmiertelnych i rannych; ograniczenie prędkości ma zasadnicze znaczenie. Prawo stanowi, że osoba zatrzymująca pojazd musi być umundurowanym funkcjonariuszem policji lub funkcjonariuszem patrolu drogowego.

Policjant drogowy ma prawo zatrzymać i przeszukać kierowcę, jeśli ma «uzasadnione powody», by podejrzewać, że kierowca ma przy sobie narkotyki:

 • {SPACE} narkotyki;
 • {SPACE} broń;
 • skradzione mienie.

Przepisy jasno określają, dlaczego funkcjonariusz policji drogowej może zatrzymać kierowcę. Funkcjonariusze policji drogowej, którzy zatrzymują kierowców na mocy ustawy, muszą działać «w ramach wykonywania swoich obowiązków». Oznacza to, że policja nie może zatrzymywać kierowców bez uzasadnienia.

Prawnicy twierdzą, że wyrywkowe badanie oddechu nie jest dozwolone, ale funkcjonariusz policji drogowej może zatrzymać kierowcę i zażądać badania oddechu, jeśli uważa, że kierowca jest pijany. Funkcjonariusz ruchu drogowego może wystawić mandat karny za drobne wykroczenia i wymusić badanie alkomatem w określonych okolicznościach.

Jeśli funkcjonariusz musi użyć pojazdu, musi dokonać zgodnego z prawem wpisu lub wystawić poświadczony dokument stwierdzający:

 • {SPACE} czas trwania podróży;
 • ilość przejechanych kilometrów;
 • dane osobowe;
 • zajmowane stanowisko;
 • numery identyfikacyjne pracowników;
 • nazwa jednostki.

Przepalone reflektory, rozbite szyby, przeterminowane tablice rejestracyjne i brak przedniej tablicy rejestracyjnej są podstawą do zatrzymania. Nagromadzone niezapłacone mandaty lub wykroczenia drogowe to rzeczy, które przyciągają wzrok funkcjonariusza.

Sytuacje stanowiące zagrożenie dla użytkowników dróg: klęski żywiołowe, wypadki spowodowane przez człowieka i pożary na dużą skalę mogą być powodem zatrzymania pojazdu. W ramach rutynowej kontroli funkcjonariusze często przeprowadzają inspekcje samochodów. Na wyznaczonych odcinkach dróg będą one przeprowadzane w celu zidentyfikowania osób naruszających przepisy lub poszukiwanych obywateli.

Jeśli zarejestrowano wykroczenie drogowe

Natychmiastowe zatrzymanie samochodu w przypadku zarejestrowania wykroczenia drogowego jest zgodne z prawem. Jeśli dana osoba prowadzi pojazd bez licencji lub zezwolenia, przedstawiciel policji drogowej może zatrzymać samochód. Patrol drogowy nie może odholować samochodu, gdy znajduje się w nim właściciel.

Powody zgodnego z prawem zatrzymania:

 • przekroczenie prędkości;
 • Wygasła rejestracja lub naklejka kontrolna;
 • brakująca lub skradziona tablica rejestracyjna;
 • Nieprzestrzeganie sygnałów drogowych;
 • widoczne oznaki bycia pod wpływem alkoholu;
 • pasujący do opisu poszukiwanego pojazdu;
 • spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innych użytkowników dróg;
 • niebezpieczna jazda.

Naruszenia znaków stopu, nieprawidłowe zmiany pasa ruchu, nielegalne zawracanie, nie ustąpienie pierwszeństwa i przekroczenie prędkości są częstymi powodami zatrzymań i mandatów.

Wraz ze wzrostem poziomu alkoholu w organizmie wzrasta negatywny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Niewielka ilość alkoholu wpływa na technikę jazdy, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. W 2017 roku 2 848 obywateli zginęło w wypadkach związanych z alkoholem.

Alcotest natychmiast daje wynik. Jeśli wykaże on, że dana osoba nie przekroczyła dozwolonej dawki alkoholu, funkcjonariusze punktu kontrolnego mogą wypuścić kierowcę. Jeśli obywatel nie przejdzie testu, zostanie zabrany na posterunek. Gdy funkcjonariusz ruchu drogowego uważa, że dana osoba jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków, może zgodnie z prawem zażądać:

 • poddania się testowi na obecność narkotyków;
 • poddania się testowi fizykalnemu — poruszania się w linii prostej, a następnie odwrócenia się i chodzenia do tyłu.

W przypadku poważnego wypadku drogowego funkcjonariusze patrolu mają prawo zatrzymać wszystkie strony biorące udział w wypadku do czasu wyjaśnienia okoliczności.

Polub nas i zasubskrybuj w Yandex.Zen, aby otrzymywać nowe materiały!